Warszawa 15-16 czerwca 2019

Centrum Montessori Senior wraz z Kliniką Geriatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego serdecznie zapraszają na konferencję poświęconą Metodzie Montessori Senior – Montessori Lifestyle®, połączoną ze spotkaniem z jej twórcą.


O Metodzie:

Konferencja-CZERWIEC-2019

Opracowana w latach 90. XX wieku, metoda dra Camerona Campa połączyła zasady pedagogiki Marii Montessori z psychologicznymi modelami uczenia się i rehabilitacji funkcji poznawczych. Dr Camp otrzymał za swoją metodę wyróżnienie Excellence in Research and Education Award przyznane przez The American Association of Homes and Services for the Aging (AAHSA); został też uhonorowany przez American Society on Aging (ASA) nagrodą Healthcare and Aging Award.

Dewizą metody Montessori Senior jest zasada: „pomóż mi zrobić to samodzielnie”. Zamiast kierować uwagę na pogłębiające się deficyty i odstępstwa od norm, metoda ta odrzuca nihilizm terapeutyczny i na różne sposoby aktywizuje seniorów z chorobą Alzheimera. Tą drogą pomaga im odnaleźć część utraconych umiejętności i rozwinąć nowe zainteresowania oraz nowe formy komunikacji z otoczeniem. Zaangażowanie w proste codzienne czynności okazuje się jednym z kluczy do tego, by odzyskali oni radość, spokój i spełnienie, zamiast poczucia porażki, gniewu czy frustracji.

 

Do kogo skierowana jest nasza konferencja?

Adresatem konferencji są osoby, które w życiu zawodowym lub rodzinnym mają kontakt z seniorami żyjącymi z zaburzeniami neuropoznawczymi. Serdecznie zapraszamy bliskich, opiekunów, pielęgniarki, lekarzy i wykładowców, zainteresowanych problematyką otępień. Jest to doskonała okazja zarówno dla przybliżenia zasad metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle® szerszemu kręgowi osób zainteresowanych tematem, jak również do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń.

Zobacz >> publikacje naukowe

 

Patronat honorowy konferencji
Prof. dr hab. n. med. Mirosław Wielgoś,
Rektor Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

Patronat naukowy konferencji
Polskie Towarzystwo Gerontologiczne

 

 


Program:

15 czerwca: 9:00-17:00

[icon icon=”icon-play-1″ size=”18px” color=”#008c80″ bg=”” hovercolor=”” hoverbg=”” padding=”0px” radius=”0px”] Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle®

Dr. Cameron Camp
(Center for Applied Research in Dementia w Cleveland)

 

Opieka nad seniorami z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi stanowi poważne wyzwanie społeczne i instytucjonalne. Cierpienie tych osób i ich rodzin skłania do refleksji na temat postrzegania i znaczenia opieki, jaką powinniśmy zaoferować tak, by umożliwić im prawo do życia w godności i szacunku otoczenia. Wystąpienie konferencyjne wprowadza w problematykę metody Montessori Lifestyle® i jej praktycznych zastosowań w opiece domowej oraz w placówkach opieki długoterminowej w różnych krajach. Opierając się na konkretnych i łatwych do zastosowania rozwiązaniach, Autor podpowiada, jak obejść deficyty osób z zaburzeniami neuropoznawczymi i wykorzystywać ich zachowane umiejętności oraz inne zasoby. Zwraca uwagę na rolę prostych codziennych zajęć, które zaspokajają uniwersalne ludzkie potrzeby żyjących z otępieniem i pomagają im istnieć jako pełnowartościowym członkom ludzkiej wspólnoty. Prezentacja zawiera konkretne propozycje dostosowania przestrzeni życiowej osób z zaburzeniami poznawczymi do zmienionych potrzeb i ograniczeń.

 

8:30 – 9:00Kawa Powitalna
9:00 – 9:15Otwarcie pierwszego dnia konferencji
9:15 – 11:00Dr. Cameron Camp
Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle® część 1
11:00 – 11:30Przerwa Kawowa
11:30 – 13:00Dr. Cameron Camp
Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle® część 2
13:00 – 14:00Przerwa Obiadowa
14:00 – 15:45Dr. Cameron Camp
Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle® część 3
15:45 – 16:15Przerwa Kawowa
16:15 – 16:45 Pytania i Odpowiedzi
16:45 – 17:00Zakończenie pierwszego dnia konferencji


16 czerwca: 9:00-16:30

 

[icon icon=”icon-play-1″ size=”18px” color=”#008c80″ bg=”” hovercolor=”” hoverbg=”” padding=”0px” radius=”0px”] Projekt IONIS – nowoczesne rozwiązania technologiczne zwiększające bezpieczeństwo osób z zaburzeniami funkcji poznawczych

Dr n. med. Katarzyna Broczek
Klinika Geriatrii, Warszawski Uniwersytet Medyczny (WUM)

Dr inż. Jerzy Kołakowski – Zakład Radiokomunikacji, Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, Politechnika Warszawska (PW)

Angelo Consoli, Eclexys, koordynator projektu IONIS

 

Jednym z celów nowoczesnej opieki nad osobami z zaburzeniami funkcji poznawczych jest podtrzymanie ich samodzielności i niezależności z jednoczesnym zapewnieniem im bezpieczeństwa. Zastosowanie nowoczesnych technologii może być elementem rehabilitacji, a w niedalekiej przyszłości stanie się prawdopodobnie standardem opieki. Realizację tego celu umożliwiają technologie informacyjno-komunikacyjne (ang. Information and Communication Technologies, ICT), wykorzystujące nowoczesne rozwiązania, np. bezprzewodową transmisję danych. Międzynarodowy projekt pt. „System wsparcia osób z zaburzeniami funkcji poznawczych w środowisku domowym i poza domem” o akronimie IONIS, powstał z udziałem dwóch partnerskich konsorcjów reprezentujących Polskę (PW i WUM). Jest on realizowany w ramach europejskiego programu AAL (Active and Assisted Living), a jego cel stanowi opracowanie rozwiązań ICT dla osób z zaburzeniami funkcji poznawczych i dla ich opiekunów. Najważniejsze funkcje projektu to m.in.: lokalizacja przedmiotów w domu, monitorowanie aktywności, monitorowanie snu, przypominanie o zaplanowanych zadaniach, geolokalizacja osób poza domem. Rozwiązania te przeznaczone są dla osób z łagodnymi zaburzeniami poznawczymi (ang. mild cognitive impairment, MCI) i i otępieniem w stopniu lekkim (ang. mild dementia). Konferencyjne wystąpienie opisuje teoretyczne podstawy rozwiązań projektu IONIS, a jego ważną część stanowi praktyczna demonstracja możliwości systemu z udziałem uczestników konferencji


 

[icon icon=”icon-play-1″ size=”18px” color=”#008c80″ bg=”” hovercolor=”” hoverbg=”” padding=”0px” radius=”0px”] Inne spojrzenie na otępienie: w poszukiwaniu alternatyw dla dominującego modelu biomedycznego

Jérôme Erkès
(Accompagnement en Gérontologie et Développements w
 Paryżu)

 

Badania pokazują, że choroba Alzheimera jest problemem zdrowotnym wzbudzającym najwięcej lęku we współczesnym społeczeństwie – zaraz po chorobach nowotworowych i wypadkach drogowych. Zwrotchoroba Alzheimera” wywołuje w nas strach, wstyd czy grozę i wiąże się z negatywną stygmatyzacją, która często redukuje człowieka do „medycznego przypadku”, patologii i deficytów. Od czasu pojawienia się tej jednostki chorobowej na oficjalnych listach, system opieki nad seniorami żyjącymi z zaburzeniami poznawczymi coraz mocniej zdominowany jest przez model biomedyczny. W rezultacie główny nacisk badawczo-naukowy koncentruje się na poszukiwaniu „cudownego leku”, co odbywa się kosztem innych form terapeutycznych. Prezentacja omawia skutki dominacji modelu biomedycznego w szeroko rozumianym życiu społecznym, nie tylko na poziomie codziennego funkcjonowania seniorów i ich rodzin. Autor wystąpienia poszukuje możliwości wyjścia z pułapek wspomnianego modelu, wskazując konkretne przykłady konstruktywnych rozwiązań. Postuluje on nie tylko zmianę strategii w opiece nad osobami starszymi, doświadczającymi zaburzeń neuropoznawczych, lecz również konieczność zmiany ich społecznego wizerunku.


 

[icon icon=”icon-play-1″ size=”18px” color=”#008c80″ bg=”” hovercolor=”” hoverbg=”” padding=”0px” radius=”0px”] Metoda Montessori Lifestyle® w codziennej praktyce w domu pomocy społecznej.

Ewa Kamińska (Dom Pomocy Społecznej w Krakowie)

 

Czy osoba zmagająca się z dezorientacją może samodzielnie odnajdywać swój pokój? Czy senior żyjący z głębokimi deficytami pamięci może bez pomocy opiekuna wiedzieć, czy dostał już zastrzyk insuliny?

Wykorzystanie metody Montessori Lifestyle® ilustrują przykłady z codziennej praktyki w domu pomocy społecznej. Prezentowane techniki wpisują się w nurt innowacyjnego podejścia do opieki nad osobami starszymi i zostały zaprojektowane w taki sposób, by wspomagać rozwój i ułatwiać codzienne funkcjonowanie w instytucji osobom z zaburzeniami poznawczymi. Celem wystąpienia jest również podkreślenie znaczenia współpracy zespołu opiekuńczo-terapeutycznego w procesie wdrażania i utrzymywania efektów stosowanych metod.


 

[icon icon=”icon-play-1″ size=”18px” color=”#008c80″ bg=”” hovercolor=”” hoverbg=”” padding=”0px” radius=”0px”] Zastosowanie Metody Montessori Lifestyle® w wspomaganiu czynności życia codziennego
w kontekście terapii problematycznych zachowań.

Elisabeth Tagnon
(Centrum Gerontologii Szpitali Uniwersyteckich w Montpellier)

 

Czy można odczuwać spełnienie zawodowe, asystując przy porannej toalecie „chorego na Alzheimera”, który został przyjęty do szpitala z powodu zachowań agresywnych i braku współpracy z opiekunami? Jak pomagać osobie z zaburzeniami poznawczymi w jedzeniu, ubieraniu się czy porządkowaniu pokoju, nie pogłębiając jego utraty samodzielności? Jak wzmocnić pozytywną relację i zbudować więź terapeutyczną z osobą będącą w zaawansowanym stadium zaburzeń neuropoznawczych? Prezentacja ma na celu omówienie wymienionych oraz podobnie trudnych zagadnień i zostaje zobrazowana przykładami codziennego zastosowania metody Montessori Lifestyle® na szpitalnym oddziale dla osób „z zaburzeniami zachowania”.

 

8:30 – 9:00Kawa Powitalna
9:00 – 9:15Otwarcie drugiego dnia konferencji
9:15 – 10:30Projekt IONIS – nowoczesne rozwiązania technologiczne
zwiększające bezpieczeństwo osób z zaburzeniami funkcji poznawczych

(Dr n. med. Katarzyna Broczek, Dr inż. Jerzy Kołakowski, Angelo Consoli, Eclexys, koordynator projektu IONIS)
10:30 – 12:00Inne spojrzenie na otępienie: w poszukiwaniu alternatyw
dla dominującego modelu biomedycznego

(Jérôme Erkès)
12:30 – 12:30Przerwa Kawowa
12:30 – 13:30Metoda Montessori Lifestyle® w codziennej praktyce w domu pomocy społecznej
(Ewa Kamińska)
13:30 – 14:30Przerwa Obiadowa
14:30 – 16:00Zastosowanie Metody Montessori Lifestyle® we wspomaganiu
czynności życia codziennego
w kontekście terapii problematycznych zachowań

(Elisabeth Tagnon)
16:00 – 16:20 Pytania i Odpowiedzi
16:45 – 17:00Zakończenie Konferencji

 


Prelegenci

01.Dr-Cameron-CampDr Cameron Camp

Twórca Metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®

Uznany na arenie światowej psycholog, specjalista nauk stosowanych w dziedzinie gerontologii. Obecnie pełni funkcję dyrektora badań i rozwoju w amerykańskim Center For Applied Research In Dementia (zob. www.cen4ard.com). Ma ponad trzydziestoletnie doświadczenie w pracy z osobami z otępieniem i zaburzeniami zachowania. Prowadzi seminaria i szkolenia na temat behawioralnych i poznawczych rozwiązań terapeutycznych w dziedzinie otępień na całym świecie. Techniki te mają na celu łagodzenie zaburzeń zachowania oraz podnoszenie komfortu codziennego funkcjonowania osób z otępieniem i poprawę jakości ich życia. Dr Camp jest współautorem trzech podręczników akademickich i opublikował ponad sto recenzowanych artykułów. Jest członkiem i byłym prezesem Division 20 (Adult Development and Aging) American Psychological Association, członkiem Gerontological Society of America i założycielem Association for Psychological Science. Jego badania zostały sfinansowane z dotacji National Institutes of Health i National Alzheimer’s Association.


Elisabeth-Tagnon

Elisabeth Tagnon

Dyplomowana Asystentka w opiece geriatrycznej (Assistante de Soins en Gérontologie) z ponad czternastoletnim doświadczeniem. Wykładowca we Francuskim Czerwonym Krzyżu, gdzie kształci przyszłych Asystentów w opiece geriatrycznej. Specjalizuje się w niefarmakologicznych terapiach dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi. Jest jednym z filarów specjalistycznego zespołu Jednostki Poznawczo-Behawioralnej Szpitali Uniwersyteckich w Montpellier (oddział przeznaczony dla leczenia uciążliwych zachowań u osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi. Od ponad dziesięciu lat praktykuje Metodę Montessori Lifestyle®, wspomagając samodzielne wykonywanie codziennych czynności u osób hospitalizowanych z powodu zachowań agresywnych, splątania i pobudzenia.


03-Ewa-KaminskaEwa Kamińska

Psycholog, absolwentka i doktorantka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Początki swej kariery poświęciła pracy z dziećmi i młodzieżą. Aktualnie, od dwóch lat praktykuje jako psycholog w Domu Pomocy Społecznej dla osób starszych. Po uzyskaniu certyfikatu z Metody Montessori Senior z niezwykłą pomysłowością stosuje jej elementy w codziennej praktyce. Celem jej pracy jest wspomaganie starszych osób ze zmianami neuropoznawczymi w przezwyciężaniu deficytów tak, by ich życie w instytucji, która stała się dla nich drugim domem, było prostsze i wciąż szczęśliwe.

 

 

 

 


Jérôme ErkèsJérôme Erkès

Gerontopsycholog, dyrektor działu badań i rozwoju Accompagnement en Gérontologie et Développements w Paryżu. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu w Lowanium (Belgia), od 15 lat wykłada na Uniwersytetach Montpellier 3 i Montpellier 1 na kierunkach Psychologii i Medycyny. Przez jedenaście lat pracował jako neuropsycholog w Szpitalu Dziennym (Hôpital de Jour) oraz na Oddziale Rehabilitacji i Readaptacji (Soins de Suite et de Réadaptation) Szpitali Uniwersyteckich w Montpellier. Pasjonat innowacyjnych technik rehabilitacji poznawczych i prawdziwy aktywista w walce ze stygmatyzacją osób żyjących z diagnozą choroby Alzheimera. Autor publikacji dla takich periodyków jak „Dementia”, „Montessori Life” czy „Archives of Clinical Neuropsychology”.

 

 


Jerzy-Kołakowski Dr inż. Jerzy Kołakowski

Jerzy Kołakowski, adiunkt w Instytucie Radioelektroniki i Technik Multimedialnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Pracowni Systemów Ultraszerokopasmowych.  Jego zainteresowania naukowe są głównie związane z wykorzystaniem technik łączności radiowej w sieciach czujnikowych, realizacją systemów lokalizacyjnych oraz zastosowaniem technik informacyjnych i komunikacyjnych w systemach wsparcia osób starszych. Kierownik zespołu realizującego projekty AAL:  NITICS i IONIS. Członek Zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych.

 

 

 


Katarzyna-BroczekDr n. med. Katarzyna Broczek

Lekarka o specjalizacjach z zakresu chorób wewnętrznych, geriatrii i rehabilitacji medycznej. Była pierwszym pracownikiem naukowo-dydaktycznym WUM, który uzyskał specjalizację w dziedzinie geriatrii. W 2004 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę pt.: „Ocena układu oddechowego u stulatków” opracowaną na podstawie badania koordynowanego przez Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie. Konsultant w Oddziale Geriatrii w Klinice Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Zaangażowana w przed i podyplomowe szkolenie w zakresie geriatrii, uczestniczy w krajowych i międzynarodowych badaniach gerontologicznych, w tym dotyczących długowieczności, współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji w dziedzinie gerontologii i geriatrii, uzyskała nagrodę Ministra Zdrowia za publikację i nagrody Rektora WUM za publikacje i działalność dydaktyczną. Jej szczególne zainteresowanie stanowią zagadnienia zdrowia psychicznego seniorów, choroba Alzheimera i choroby układu oddechowego w starszym wieku.


Moderator

Monika-StroinskaMonika Stroińska

Gerontopsycholog, założycielka Centrum Montessori Senior. Absolwentka Uniwersytetu Genewskiego i Uniwersytetu Montpellier III, gdzie otrzymała tytuł magistra psychopatologii i neuropsychologii starzenia się. Wieloletnie doświadczenie, które zdobyła, pracując jako psycholog oddziału poznawczo-behawioralnego w Centre de Gérontologie Clinique Antonin Balmès Szpitali Uniwersyteckich w Montpellier, pozwoliło jej wyspecjalizować się w dziedzinie niefarmakologicznych terapii zaburzeń zachowania oraz w interwencjach usprawniających funkcjonowanie poznawcze u osób z otępieniem. Jest również współautorką książeczek Montessori przeznaczonych dla seniorów cierpiących na zaburzenia poznawcze, cieszących się popularnością we Francji.

 Informacje organizacyjne

Całość spotkania będzie tłumaczona na język polski

Opłata za uczestnictwo

  • Wczesna rejestracja: do 15 kwietnia – 380 zł
  • od 16 kwietnia – 450 zł
  • studenci i emeryci – 350 zł

Cena obejmuje:

  • udział w dwudniowej konferencji,
  • komplet materiałów konferencyjnych,
  • całodzienny serwis kawowy oraz lunch

Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji następuje po odesłaniu formularza zgłoszeniowego (poniżej) i uiszczeniu opłaty. Zapisy są dokonywane według kolejności zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Dane do przelewu bankowego:

Centrum Montessori Senior
74 1160 2202 0000 0003 6836 9388   Bank Millenium

W tytule przelewu prosimy wpisać:
„Imię i Nazwisko oraz Przedpłata Konferencja Montessori Senior, czerwiec 2019”

Lokalizacja

Konferencja odbędzie się w Auli Centrum Dydaktycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ulicy Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa*

* Ze względów organizacyjnych wybór sali może ulec zmianie