Warsztaty z Metody Montessori Senior

Montessori Lifestyle®

Certyfikacja podstawowa

Nasze dwudniowe warsztaty skierowane są do wszystkich osób poszukujących nowych, skutecznych narzędzi do pracy z osobami żyjącymi z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi.
Metoda Montessori dla Seniorów proponuje nowe spojrzenie na demencję. Inspirując się myślą pedagogiczną Marii Montessori nie skupiamy się na deficytach a na zachowanych umiejętnościach. Pokazujemy, jak zmienić otoczenie seniora i dostarczyć mu praktycznych narzędzi pomagających na nowo włączyć się w życie rodziny i społeczności.
Tłumaczymy jak dzięki indywidualnie dostosowanym i ciekawie poprowadzonym zajęciom można wzmacniać poczucie własnej wartości i stymulować samodzielność. Analizujemy konkretne przypadki, pracujemy w grupach, dzielimy się doświadczeniami i czerpiemy z rozwiązań sprawdzonych w placówkach zagranicznych.

Po ukończeniu warsztatów uczestnicy wypełniają test zaliczeniowy. Zawiera on 20 pytań TAK/NIE a uzyskanie 80% poprawnych odpowiedzi jest równoznaczne z zaliczeniem warsztatów. Każdy uczestnik ma 3 podejścia. Test wykonywany jest online pod koniec zajęć.

Po zakończeniu szkolenia, w ciągu 6 miesięcy, każdy uczestnik ma możliwość przystąpienia do Certyfikacji. Polega ona na analizie dwóch przypadków – zaproponowanego przez nas i wybranego przez uczestnika szkolenia. Oba przypadki dotyczą opracowania i omówienia zajęć dla seniorów z zaburzeniami neuropoznawczymi. Nadesłane opisy, są następnie czytany i oceniany przez instruktorów i na tej podstawie zostaje wydany certyfikat. Certyfikat uznany jest przez twórcę metody dr. Camerona Campa. Koszty certyfikacji wliczone są w cenę warsztatów.

Program Warsztatów Metody Montessori Senior – Montessori Lifestyle®


Dzień 1 (9:00-18:00) :

 • „Choroba otępienna” – stereotypy oraz ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania. Nihilizm terapeutyczny.
 • Zachowane umiejętności.
 • Mózg emocjonalny.
 • Pamięć proceduralna.
 • Od pedagogiki Marii Montessori do innej wizji opieki nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.
 • Tworzenie zajęć opartych na Metodzie Montessori dla Seniorów.

Dzień 2 (9:00-18:00):ręce przekazujące dyplom

 • Zbieranie informacji o upodobaniach, pragnieniach i preferencjach.
 • Dokonywanie oceny zachowanych umiejętności.
 • Sposoby na uciążliwe zachowania
 • Analiza otoczenie seniora i dostosowanie go do jego potrzeb.
 • Konstruowanie skutecznych protez poznawczych
 • Przygotowanie zajęć opartych o zasady Metody Montessori
 • Zjęcia grupowe – kółko dyskusyjne i kategoryzacja Montessori
 • Kółko czytelnicze Montessori

W przypadku dodatkowych pytań na temat warsztatów prosimy o kontakt na adres zapisy@centrum-montessori-senior.pl

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy wypełnić poniższy formularz


Formularz Rejestracji – Warsztaty Online 8 - 9 maja 2021
Jako płatnicy VAT wystawiamy fakturę, która jest potwierdzeniem dokonania płatności.

Formularz Rejestracji i zgoda na RODO