Centrum Montessori Senior – innowacyjne centrum szkoleniowo-doradcze

Naszą misją jest podnoszenie kwalifikacji i praktycznych umiejętności osób zajmujących się na co dzień seniorami z zespołami otępiennymi. Centrum Montessori Senior jest ośrodkiem afiliowanym przy Center for Applied Research in Dementia oraz Accompagnement en Gérontologie et Développements.

Specjalizujemy się w prekursorskich niefarmakologicznych metodach terapeutycznych stosowanych z sukcesem w wielu ośrodkach zagranicznych. Nasza praca opiera się na przemyślanej analizie zaburzeń poznawczych, obserwacji zachowań, zrozumieniu symptomów oraz dostosowaniu przestrzeni.

Doświadczenie i umiejętności wynikające ze stałej współpracy z przodującymi ośrodkami
w Europie i Ameryce

Proponujemy warsztaty szkoleniowe cieszące się uznaniem w Ameryce i Kanadzie od ponad 15 lat. Współpraca ze specjalistami z Ameryki, Francji, Belgii i Szwajcarii zapewnia nam dostęp do humanistycznych rozwiązań terapeutycznych w tematyce otępiennej oraz pozwala stale doskonalić nasze kwalifikacje.

Zawartość naszych warsztatów szkoleniowych dostarcza praktycznych narzędzi terapeutycznych i udostępnia ciekawe rozwiązania w organizowaniu opieki nad osobami starszymi z demencją. Staramy się, by przekazywana wiedza stanowiła konkretne wsparcie w pracy zespołów opiekuńczych. Dlatego materiał odnosi się do prawdziwych sytuacji i opiera się na analizie opisanych przez uczestników trudności.

Nasze podejście pedagogiczne opiera się na kształtowaniu konkretnych umiejętności. Dążymy do tego, by uczestnicy warsztatów szkoleniowych szybko stali się samodzielni w stosowaniu zdobytej wiedzy.

NASI PARTNERZY: