W związku z uczestnictwem w warsztatach online „Metoda Montessori Senior – Montessori Lifestyle® ” prowadzonych przez Centrum Montessori Senior wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz. 1000, z późn. zm.).

Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:

  1. administratorem tak zebranych danych osobowych jest Centrum Montessori Senior Monika Stroińska z siedzibą w Zalesiu Górnym, ul. Porannej Zorzy 1;
  2. moje dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji warsztatów, ewaluacji, certyfikacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości usług szkoleniowych realizowanych przez Centrum Montessori Senior;
  3. podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w w warsztatach ;
  4. mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania i usunięcia;
  5. w celu przygotowania dokumentacji oraz nadzoru administracyjnego wyżej wymienione dane będą przekazywane asystentce Wykonawcy, zarejestrowanej jako działalność gospodarcza Adriana Barańska NIP: 8641137702;
  6. w celu obsługi księgowej wyżej wymienione dane będą przekazywane do biura usług księgowych – Asysta Biuro Rachunkowe Monika Brążkiewicz, REGON: 340343834, NIP: 5541870726
  7. w celu przeprowadzenia warsztatów osobie prowadzącej szkolenie.