Metoda ta wspomaga pamięć. Zgodnie z nią sprawiamy, by senior przypominał sobie wybraną informację w bardzo krótkich odstępach, które następnie stopniowo wydłużamy. Osoby z zaburzeniami pamięci zazwyczaj potrafią przypomnieć sobie daną informację po bardzo krótkim odstępie czasu (od kilku sekund do kilku minut).

Systematycznie zwiększając czas trwania retencji, możemy poprawić zapamiętywanie, dzięki aktywacji zachowanych systemów pamięci.

Końcowym celem treningów terapeutycznych jest umożliwienie osobie przypomnienia sobie informacji w długim odstępie czasu, aż do zachowania jej w systemie pamięci długotrwałej, co często uznawane było za niemożliwe.

 

 

Interesujesz się nowatorskimi technikami rehabilitacji poznawczej u osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami neuropoznawczymi? Zapraszamy! Treningi Metodą SR (Spaced Retrieval) są nieocenionym narzędziem w pracy dla fizjoterapeutów, opiekunów, terapeutów zajęciowych, lecz również rodzin codziennie borykających się z zanikami pamięci swoich bliskich.

Pogłębiające się problemy z pamięcią u osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi są istotną przyczyną pogorszania ich samodzielności. Już we wczesnych stadiach życie codzienne utrudnione jest powtarzającymi się pytaniami, gubieniem przedmiotów czy zapominaniem o umówionych spotkaniach. Zaburzenia pamięci wywierają silny wpływ zarówno na osobę nimi dotkniętą, jak również na jej otoczenie – są źródłem lęku, rozdrażnienia. Z czasem prowadzą do wyczerpania rodziny oraz wywołują konflikty i zachowania agresywne pomiędzy zapominającym seniorem a jego opiekunami.

Zaniki pamięci w chorobie Alzheimera często postrzegane są przez pryzmat fatalizmu i nastawienia, że nic nie można na nie poradzić. Postawa ta, nazywana nihilizmem terapeutycznym prowadzi do wykluczenia możliwości zrozumienia i wykorzystywania zachowanych zasobów i umiejętności seniora. Umacnia negatywny stereotyp tej grupy społecznej skupiając uwagę na zaburzeniach i deficytach.

Tymczasem odkrycia neuropsychologiczne ostatnich dziesięcioleci wprowadziły nowy wymiar do terapii zaburzeń pamięci u osób z zaburzeniami neuropoznawczymi. Liczne badania udowadniają, że pomimo zaawansowanych deficytów pamięciowych, seniorzy ci nadal dysponują zdolnością nabywania nowych informacji za pośrednictwem pamięci niedeklaratywnej. Metoda SR (Spaced Retrieval) jest techniką wykorzystującą tę umiejętność. Metoda ta, początkowo opracowana dla pacjentów z urazami głowy, została następnie dostosowana do osób z chorobą Alzheimera przez Dr Camerona Campa. Metoda SR (Spaced Retrieval) polega na zapamiętywaniu informacji lub umiejętności poprzez sukcesywne przypominanie jej w coraz dłuższych odstępach czasu, aż do momentu wytworzenia śladu pamięciowego w pamięci długotrwałej.

 

Rezultaty i korzyści z warsztatów

Zmiana stereotypów i sposobu postrzegania deficytów poznawczych towarzyszących procesowi starzenia się. Zrozumienie zaburzeń i symptomów związanych z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami demencji. Znajomość i umiejętność rozpoznawania czynników mogących usprawnić funkcjonowanie seniora w życiu codziennym (zachowane umiejętności, czynniki związane z otoczeniem). Zdobycie umiejętności stosowania metody SR (Spaced Retrieval) i dostosowywania się do potrzeb seniora. Zdobycie umiejętności dostosowywania treningów metodą SR (Spaced Retrieval) do środowiska życia pacjenta. Umiejętność wdrażania i adaptowania metody SR (Spaced Retrieval) wewnątrz projektu terapeutycznego ośrodka opiekuńczego (włączenie w proces całego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, określenie roli każdej osoby, uwzględnienie metody SR (Spaced Retrieval) w dokumentacji ośrodka itd.).

Zawartość warsztatów

 • „Choroba otępienna” – stereotypy i ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania.
 • Żyć z „zaburzeniami poznawczymi”: zrozumieć, by lepiej wspierać.
 • Metoda SR (Spaced Retrieval).
 • Zastosowanie metody Spaced u osób dotkniętych zaburzeniami poznawczymi.
 • Wprowadzenie metody Spaced w środowisko życia seniora.

Adresaci warsztatów

Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:
 • Pielęgniarki
 • Opiekunowie
 • Psychologowie
 • Rehabilitanci
 • Lekarze
 • Terapeuci zajęciowi
 • Fizjoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

W przypadku dodatkowych pytań na temat warsztatów prosimy o kontakt na adres zapisy@centrum-montessori-senior.pl

W celu zgłoszenia chęci uczestnictwa prosimy wypełnić poniższy formularz


Formularz Rejestracji – Warsztat SR Warszawa
Jako płatnicy VAT wystawiamy fakturę, która jest potwierdzeniem dokonania płatności.

Interesujesz się nowatorskimi technikami rehabilitacji poznawczej u osób z chorobą Alzheimera oraz innymi zaburzeniami neuropoznawczymi? Zapraszamy! Treningi Metodą SR (Spaced Retrieval) są nieocenionym narzędziem w pracy dla fizjoterapeutów, opiekunów, terapeutów zajęciowych, lecz również rodzin codziennie borykających się z zanikami pamięci swoich bliskich.

Pogłębiające się problemy z pamięcią u osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami neuropoznawczymi są istotną przyczyną pogorszania ich samodzielności. Już we wczesnych stadiach życie codzienne utrudnione jest powtarzającymi się pytaniami, gubieniem przedmiotów czy zapominaniem o umówionych spotkaniach. Zaburzenia pamięci wywierają silny wpływ zarówno na osobę nimi dotkniętą, jak również na jej otoczenie – są źródłem lęku, rozdrażnienia. Z czasem prowadzą do wyczerpania rodziny oraz wywołują konflikty i zachowania agresywne pomiędzy zapominającym seniorem a jego opiekunami.

Zaniki pamięci w chorobie Alzheimera często postrzegane są przez pryzmat fatalizmu i nastawienia, że nic nie można na nie poradzić. Postawa ta, nazywana nihilizmem terapeutycznym prowadzi do wykluczenia możliwości zrozumienia i wykorzystywania zachowanych zasobów i umiejętności seniora. Umacnia negatywny stereotyp tej grupy społecznej skupiając uwagę na zaburzeniach i deficytach.

Tymczasem odkrycia neuropsychologiczne ostatnich dziesięcioleci wprowadziły nowy wymiar do terapii zaburzeń pamięci u osób z zaburzeniami neuropoznawczymi. Liczne badania udowadniają, że pomimo zaawansowanych deficytów pamięciowych, seniorzy ci nadal dysponują zdolnością nabywania nowych informacji za pośrednictwem pamięci niedeklaratywnej. Metoda SR (Spaced Retrieval) jest techniką wykorzystującą tę umiejętność. Metoda ta, początkowo opracowana dla pacjentów z urazami głowy, została następnie dostosowana do osób z chorobą Alzheimera przez Dr Camerona Campa. Metoda SR (Spaced Retrieval) polega na zapamiętywaniu informacji lub umiejętności poprzez sukcesywne przypominanie jej w coraz dłuższych odstępach czasu, aż do momentu wytworzenia śladu pamięciowego w pamięci długotrwałej.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

Zmiana stereotypów i sposobu postrzegania deficytów poznawczych towarzyszących procesowi starzenia się. Zrozumienie zaburzeń i symptomów związanych z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami demencji. Znajomość i umiejętność rozpoznawania czynników mogących usprawnić funkcjonowanie seniora w życiu codziennym (zachowane umiejętności, czynniki związane z otoczeniem). Zdobycie umiejętności stosowania metody Spaced Retrieval i dostosowywania się do potrzeb seniora. Zdobycie umiejętności dostosowywania treningów metodą Spaced Retrieval do środowiska życia pacjenta. Umiejętność wdrażania i adaptowania metody Spaced Retrieval wewnątrz projektu terapeutycznego ośrodka opiekuńczego (włączenie w proces całego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, określenie roli każdej osoby, uwzględnienie metody Spaced Retrieval w dokumentacji ośrodka itd.).

Zawartość warsztatów

 • „Choroba otępienna” – stereotypy i ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania.
 • Żyć z „demencją”: zrozumieć, by lepiej wspierać.
 • Metoda Spaced Retrieval.
 • Zastosowanie metody Spaced u osób dotkniętych demencją.
 • Wprowadzenie metody Spaced w środowisko życia seniora.

Adresaci warsztatów

Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:
 • Pielęgniarki
 • Opiekunowie
 • Psychologowie
 • Rehabilitanci
 • Lekarze
 • Terapeuci zajęciowi
 • Fizjoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.