Przestrzeń Snoezelen jest szczególnym miejscem umożliwiającym odmienne podejście terapeutyczne do seniorów, a w szczególności osób z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami otępień.

Snoezelen to więcej niż tylko sala ‒ to filozofia dostarczająca wszystkim osobom interweniującym w śro- dowisku gerontologii narzędzia terapeutyczne, które wspierają dobrostan i komunikację oraz pozwalają utrzymać więź do końca życia.

 

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
Maksymalna liczba uczestników: 14


Warsztaty pozwalające zrozumieć koncept Snoezelen w celu użytkowania sali doświadczania świata jako narzędzia terapeutycznego umożliwiającego inny wymiar wsparcia i komunikacji z osobami z cho- robą Alzheimera oraz innymi otępieniami.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

Zdobycie wiedzy teoretycznej na temat konceptu Snoezelen oraz podejścia sensorycznego w komunikowaniu się. Zrozumienie filozofii Snoezelen i jej zastosowania w gerontologii. Doświadczenie narzędzi Snoezelen i stymulacji sensorycznej połączone z odkryciem podstawowych form zastosowania. Opanowanie podstawowych umiejętności do początkowego użytkowania przestrzeni Snoezelen. Zdobycie umiejętności analizowania seansów zrealizowanych z seniorem. Pogłębienie wiedzy na temat skonstruowania i zorganizowania seansów.

Zawartość warsztatów

Wprowadzenie do podejścia Snoezelen. Praktyka Snoezelen w gerontologii. Doświadczenie sali Snoezelen. Zastosowanie poszczególnych elementów sali Snoezelen. Analiza pierwszych doświadczeń praktycznych. Snoezelen jako część indywidualnego projektu terapeutycznego: śledzenie seansów, komunikowanie i przekazywanie informacji w zespole opiekuńczo-terapeutycznym.

Adresaci warsztatów

Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym: Pielęgniarki Opiekunowie Psychologowie Rehabilitanci Lekarze Terapeuci zajęciowi Fizjoterapeuci Pracownicy socjalni Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontakt