Przestrzeń Snoezelen jest szczególnym miejscem umożliwiającym odmienne podejście terapeutyczne do seniorów, a w szczególności osób z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami otępień.

Snoezelen to więcej niż tylko sala ‒ to filozofia dostarczająca wszystkim osobom interweniującym w śro- dowisku gerontologii narzędzia terapeutyczne, które wspierają dobrostan i komunikację oraz pozwalają utrzymać więź do końca życia.

 

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Czas trwania: 2 dni
Maksymalna liczba uczestników: 14

Warsztaty pozwalające zrozumieć mechanizmy wywołujące i utrzymujące uciążliwe zachowania u osób z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami otępień, tak aby poprzez zdobycie umiejętności ich analizowania odpowiednio dostosowywać pracę zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

 • Praktyczne zrozumienie zaburzeń poznawczych charakterystyczne dla zespołów otępiennych oraz ich wpływu na funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Poznanie zaburzeń zachowania występujących u osób z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami.
 • Zdobycie wiedzy na temat czynników (oraz umiejętności ich rozpoznawania), które wywołują zaburzenia zachowania, wpływają na ich utrzymywanie się lub je nasilają (czynników związanych z seniorem, jego otoczeniem oraz z warunkami zewnętrznymi).
 • Nauczenie się wykonywania analizy uciążliwego zachowania tak, aby wyodrębnić czynniki odpowiedzialne za jego utrzymywanie się.
 • Znajomość technik terapeutycznych wpisujących się w pracę interdyscyplinarnego zespołu placówki opiekuńczej oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Wspieranie refleksji terapeutycznej zespołu placówki wokół indywidualnego planu opieki oraz działań skupionych na dobrostanie seniora z demencją.
 • Umiejętność zastosowania narzędzi ułatwiających analizę uciążliwych zachowań.
 • Umacnianie w zespole opiekuńczym dynamiki wsparcia i technik komunikacji dostosowanych do potrzeb osób z demencją: umiejętność dopasowania gestów, mowy i podejścia wspierających zawiązanie się pozytywnej relacji terapeutycznej pomiędzy osobą z demencją a jej opiekunem.

Zawartość warsztatów

 • Życie z zaburzeniami poznawczymi: zrozumieć i odczuć codzienne doznania seniorów z otępieniem, by umiejętnie ich wspierać.
 • Uciążliwe zachowania: analiza.
 • Uciążliwe zachowania: strategie terapeutyczne.
 • Określenie planu terapeutycznego do zaprezentowanych przez zespół uciążliwych zachowań ich podopiecznych, omawianych podczas warsztatów.
  • Adresaci warsztatów

   Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:

   • Pielęgniarki
   • Opiekunowie
   • Psychologowie
   • Rehabilitanci
   • Lekarze
   • Terapeuci zajęciowi
   • Fizjoterapeuci
   • Pracownicy socjalni
   • Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

   Cena warsztatów:   prosimy o kontakt

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Czas trwania: 2 dni
Maksymalna liczba uczestników: 14

Warsztaty pozwalające zrozumieć mechanizmy wywołujące i utrzymujące uciążliwe zachowania u osób z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami otępień, tak aby poprzez zdobycie umiejętności ich analizowania odpowiednio dostosowywać pracę zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

 • Praktyczne zrozumienie zaburzeń poznawczych charakterystyczne dla zespołów otępiennych oraz ich wpływu na funkcjonowanie w życiu codziennym.
 • Poznanie zaburzeń zachowania występujących u osób z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami.
 • Zdobycie wiedzy na temat czynników (oraz umiejętności ich rozpoznawania), które wywołują zaburzenia zachowania, wpływają na ich utrzymywanie się lub je nasilają (czynników związanych z seniorem, jego otoczeniem oraz z warunkami zewnętrznymi).
 • Nauczenie się wykonywania analizy uciążliwego zachowania tak, aby wyodrębnić czynniki odpowiedzialne za jego utrzymywanie się.
 • Znajomość technik terapeutycznych wpisujących się w pracę interdyscyplinarnego zespołu placówki opiekuńczej oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.
 • Wspieranie refleksji terapeutycznej zespołu placówki wokół indywidualnego planu opieki oraz działań skupionych na dobrostanie seniora z demencją.
 • Umiejętność zastosowania narzędzi ułatwiających analizę uciążliwych zachowań.
 • Umacnianie w zespole opiekuńczym dynamiki wsparcia i technik komunikacji dostosowanych do potrzeb osób z demencją: umiejętność dopasowania gestów, mowy i podejścia wspierających zawiązanie się pozytywnej relacji terapeutycznej pomiędzy osobą z demencją a jej opiekunem.

Zawartość warsztatów

 • Życie z zaburzeniami poznawczymi: zrozumieć i odczuć codzienne doznania seniorów z otępieniem, by umiejętnie ich wspierać.
 • Uciążliwe zachowania: analiza.
 • Uciążliwe zachowania: strategie terapeutyczne.
 • Określenie planu terapeutycznego do zaprezentowanych przez zespół uciążliwych zachowań ich podopiecznych, omawianych podczas warsztatów.
  • Adresaci warsztatów

   Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:

   • Pielęgniarki
   • Opiekunowie
   • Psychologowie
   • Rehabilitanci
   • Lekarze
   • Terapeuci zajęciowi
   • Fizjoterapeuci
   • Pracownicy socjalni
   • Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

   Cena warsztatów:   prosimy o kontakt