Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/centrumm/domains/centrum-montessori-senior.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2734

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/centrumm/domains/centrum-montessori-senior.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/operations.class.php on line 2738

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/centrumm/domains/centrum-montessori-senior.pl/public_html/wp-content/plugins/revslider/includes/output.class.php on line 3679
Polityka prywatności – Centrum Montessori Senior

Polityka prywatności

Od dnia 25.05.2018 r. obowiązuje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. Centrum Montessori Senior dokłada wszelkich starań zmierzających do ochrony Państwa danych osobowych. W celu realizacji zasady przejrzystości przetwarzania danych osobowych niniejszym informujemy o jego zakresie i podstawowych zasadach.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest Centrum Montessori Senior Monika Stroińska z siedzibą w Zalesiu Górnym przy ul Porannej Zorzy 1,  (dalej “Centrum Montessori Senior” albo “CMS” ).

JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

adres e-mail – kontakt@centrum-montessori-senior.pl,

adres pocztowy – ul Porannej Zorzy 1, 05-540 Zalesie Górne

SKĄD MAMY TWOJE DANE?

Otrzymaliśmy je od Ciebie w związku z prowadzoną przez nas działalnością.

JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CENTRUM MONTESSORI SENIOR?

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, bo jest to niezbędne do kontaktowania się z Tobą w celach związanych ze świadczeniem naszych usług w tym m.in.:

 • przesyłania informacji o organizowanych przez nas warsztatach i konferencjach
 • przesyłanie publikacji o Metodzie Montessori dla Seniorów
 • tworzenie sieci kontaktów osób pracujących z osobami starszymi
 • propagowanie Metody Montessori wśród seniorów i ich opiekunów w Polsce
 • obsługi Twoich próśb, które do nas kierujesz np. o skontaktowanie z innymi osobami pracującymi z osobami starszymi w danym regionie.

 

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów, podatkowych i rachunkowych; przechowywanie danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

CZY MUSISZ PODAĆ NAM SWOJE DANE OSOBOWE?

Centrum Montessori Senior wymaga podania przez Ciebie imienia, nazwiska, oraz adresu e-mail aby móc świadczyć nasze usługi takie jak warsztaty czy konferencje.

JAKIE MASZ UPRAWNIENIA WOBEC CENTRUM MONTESSORI SENIOR W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

Informujemy, że przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz możesz dokonać ich  sprostowania, a ponadto, o ile ma to zastosowanie i jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo do:

 • żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 • żądania usunięcia danych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 • Dodatkowo w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia skargi do Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

KOMY UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe:

 • osobom, które zwrócą się do nas z prośbą o kontakt do innych osób pracujących z osobami starszymi w danym regionie. Przy czym deklarujemy, żę Twoje dane zostaną udostępnione dopiero po wyrażeniu przez Ciebie każdorazowo pisemnej zgody;
 • księgowej w celu wystawienia faktury;
 • organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Centrum Montessori Senior przechowuje Twoje dane osobowe w związku ze świadczeniem usług przez czas niezbędny do realizacji usługi oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem tejże usługi.

Dodatkowo, dane mogą być przez nas przechowywane dla celów zapobiegania nadużyciom i oszustwom, dla celów statystycznych i archiwizacyjnych przez okres 10 lat od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub zdarzenia powodującego konieczność takiego przetwarzania.

Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Centrum Montessori Senior  zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Obszaru Gospodarczego.

CZY PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE  W SPOSÓB WPŁYWAJĄCY NA TWOJE PRAWA?

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

top
© 2017 Centrum Montessori Senior. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej informacji

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zamknij