Warsztaty

Metoda Montessori dla Seniorów (Montessori Inspired Lifestyle®)

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są̨ w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
Trzy dni (28 godzin akademickich)


Rezultaty i korzyści z warsztatów dla uczestników


Zrozumienie podstawowych założeń́ pedagogiki Marii Montessori i ich dostosowanie do problematyki osób w podeszłym wieku z zaburzeniami poznawczymi.
Zmiana stereotypów i sposobu postrzegania „demencji” oraz osób dotkniętych tym problemem.

Nabycie umiejętności wychwycenia, oceny i wykorzystywania zachowanych umiejętności, również̇ u osób w zaawansowanym stadium demencji.
Opanowanie technik komunikacji i interakcji dostosowanych do osób z zaburzeniami poznawczymi.
Nauczenie się tworzenia i dostosowywania zajęć i czynności według umiejętności i cech seniora, tak aby zwiększyć jego aktywne uczestnictwo (zajęcia indywidualne i grupowe).
Zdobycie umiejętności angażowania seniorów z demencją w życie społeczne, wzmacniania poczucia przynależności do wspólnoty.
Zdolność analizowania i zrozumienia problemów z zachowaniem u osób z demencją, tak aby móc zaproponować konkretne rozwiązania.

Rezultaty i korzyści z warsztatów dla placówki


Podniesienie kwalifikacji i specjalistycznych umiejętności zespołu zajmującego się opieką nad osobami z zespołami otępiennymi. Wyróżnienie się na rynku opieki senioralnej poprzez wzbogacenie oferty terapeutycznej technikami cieszącymi się dużym uznaniem w ośrodkach zagranicznych.
Nakierowanie dynamiki zespołu na aktywację zachowanych umiejętności u seniorów z demencją oraz tworzenie wspólnoty mieszkańców wewnątrz placówki opiekuńczej.
Stworzenie projektu zawierającego konkretne wytyczne wprowadzenia nowych rozwiązań w opiece nad mieszkańcami z otępieniem.
Wypracowanie programu terapeutycznego promującego walkę ze stygmatyzacją osób z demencją.
Uzyskanie sprawdzonych narzędzi terapeutycznych usprawniających opiekę opartą na zindywidualizowanym podejściu do mieszkańców, ich potrzeb i zachowanych umiejętności.

Zawartość warsztatów


„Choroba otępienna” – stereotypy oraz ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania.
Od pedagogiki Marii Montessori do innej wizji opieki nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.
Znaczenie zajęć w procesie terapeutycznym.
Zrozumieć „demencję”: jak umiejętnie wykorzystywać zachowane umiejętności.
Zajęcia oparte na Metodzie Montessori Senior (Montessori Inspired LifestyleTM).
Rozpocząć zmianę – ustrukturyzowanie planu wdrażania nowych strategii terapeutycznych.

Adresaci warsztatów


Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:
Pielęgniarki
Opiekunowie
Psychologowie
Rehabilitanci
Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni

Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.
Liczba uczestników: 14

Cena warsztatów:   prosimy o kontaktCERTYFIKACJA:


Uczestnicy warsztatów szkoleniowych z Metody Montessori dla Seniorów (Montessori Inspired LifestyleTM) mają możliwość otrzymać certyfikat afiliowany przy Center for Applied Research in Dementia oraz Accompagnement en Gérontologie et Développements.

Nadchodzące warsztaty: 13-14.10.2018 Warszawa, więcej informacji: link
Dwa dni (21 godzin akademickich)


 

Rezultaty i korzyści z warsztatów dla uczestników


  Zrozumienie podstawowych założeń́ pedagogiki Marii Montessori i ich dostosowanie do problematyki osób w podeszłym wieku z zaburzeniami poznawczymi.
Zmiana stereotypów i sposobu postrzegania „demencji” oraz osób dotkniętych tym problemem.
Nabycie umiejętności wychwycenia, oceny i wykorzystywania zachowanych umiejętności, również̇ u osób w zaawansowanym stadium demencji.
Opanowanie technik komunikacji i interakcji dostosowanych do osób z zaburzeniami poznawczymi.
Nauczenie się tworzenia i dostosowywania zajęć i czynności według umiejętności i cech seniora, tak aby zwiększyć jego aktywne uczestnictwo (zajęcia indywidualne i grupowe).
Zdobycie umiejętności angażowania seniorów z demencją w życie społeczne, wzmacniania poczucia przynależności do wspólnoty.
Zdolność analizowania i zrozumienia problemów z zachowaniem u osób z demencją, tak aby móc zaproponować konkretne rozwiązania.
 

Zawartość warsztatów

 
„Choroba otępienna” – stereotypy oraz ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania.  
Od pedagogiki Marii Montessori do innej wizji opieki nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.  
Znaczenie zajęć w procesie terapeutycznym.  
Zrozumieć „demencję”: jak umiejętnie wykorzystywać zachowane umiejętności.
Zajęcia oparte na Metodzie Montessori Senior (Montessori Inspired LifestyleTM).  
Rozpocząć zmianę – ustrukturyzowanie planu wdrażania nowych strategii terapeutycznych.  

Adresaci warsztatów


Osoby zajmujące się seniorami z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennymi w placówkach lub w środowisku domowym:
Pielęgniarki
Opiekunowie
Psychologowie
Rehabilitanci
Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni
Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.
 

Cena warsztatów:   prosimy o kontakt 

CERTYFIKACJA:


Uczestnicy warsztatów szkoleniowych z Metody Montessori dla Seniorów (Montessori Inspired LifestyleTM) mają możliwość otrzymać certyfikat afiliowany przy Center for Applied Research in Dementia oraz Accompagnement en Gérontologie et Développements.

 

Rehabilitacja poznawcza osób z otępieniem metodą Spaced Retrieval

Metoda ta wspomaga pamięć. Zgodnie z nią sprawiamy, by senior przypominał sobie wybraną informację w bardzo krótkich odstępach, które następnie stopniowo wydłużamy. Osoby z zaburzeniami pamięci zazwyczaj potrafią przypomnieć sobie daną informację po bardzo krótkim odstępie czasu (od kilku sekund do kilku minut).

Systematycznie zwiększając czas trwania retencji, możemy poprawić zapamiętywanie, dzięki aktywacji zachowanych systemów pamięci.

Końcowym celem treningów terapeutycznych jest umożliwienie osobie przypomnienia sobie informacji w długim odstępie czasu, aż do zachowania jej w systemie pamięci długotrwałej, co często uznawane było za niemożliwe.

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
Maksymalna liczba uczestników: 14


Warsztaty pozwalające opanować narzędzia służące uczeniu się nowych i utraconych umiejętności oraz informacji ważnych w życiu codziennym seniora.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

Zmiana stereotypów i sposobu postrzegania deficytów poznawczych towarzyszących procesowi starzenia się. 

Zrozumienie zaburzeń i symptomów związanych z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami demencji. 

Znajomość i umiejętność rozpoznawania czynników mogących usprawnić funkcjonowanie seniora w życiu codziennym (zachowane umiejętności, czynniki związane z otoczeniem).
Zdobycie umiejętności stosowania metody Spaced Retrieval i dostosowywania się do potrzeb seniora.
Zdobycie umiejętności dostosowywania treningów metodą Spaced Retrieval do środowiska życia pacjenta.
Umiejętność wdrażania i adaptowania metody Spaced Retrieval wewnątrz projektu terapeutycznego ośrodka opiekuńczego (włączenie w proces całego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, określenie roli każdej osoby, uwzględnienie metody Spaced Retrieval w dokumentacji ośrodka itd.).

Zawartość warsztatów 


„Choroba otępienna” – stereotypy i ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania.
Żyć z „demencją”: zrozumieć, by lepiej wspierać. 

Metoda Spaced Retrieval.

Zastosowanie metody Spaced u osób dotkniętych demencją.
Wprowadzenie metody Spaced w środowisko życia seniora.

Adresaci warsztatów 


Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:

Pielęgniarki

Opiekunowie

Psychologowie
Rehabilitanci

Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni
Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontaktOferta otwarta dla wszystkich osób pracujących z seniorami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi demencjami.

Warsztaty pozwalające opanować narzędzia służące uczeniu się nowych i utraconych umiejętności oraz informacji ważnych w życiu codziennym seniora.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

Zmiana stereotypów i sposobu postrzegania deficytów poznawczych towarzyszących procesowi starzenia się. 

Zrozumienie zaburzeń i symptomów związanych z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami demencji. 

Znajomość i umiejętność rozpoznawania czynników mogących usprawnić funkcjonowanie seniora w życiu codziennym (zachowane umiejętności, czynniki związane z otoczeniem).
Zdobycie umiejętności stosowania metody Spaced Retrieval i dostosowywania się do potrzeb seniora.
Zdobycie umiejętności dostosowywania treningów metodą Spaced Retrieval do środowiska życia pacjenta.
Umiejętność wdrażania i adaptowania metody Spaced Retrieval wewnątrz projektu terapeutycznego ośrodka opiekuńczego (włączenie w proces całego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego, określenie roli każdej osoby, uwzględnienie metody Spaced Retrieval w dokumentacji ośrodka itd.).

Zawartość warsztatów 


„Choroba otępienna” – stereotypy i ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania.
Żyć z „demencją”: zrozumieć, by lepiej wspierać. 

Metoda Spaced Retrieval.

Zastosowanie metody Spaced u osób dotkniętych demencją.
Wprowadzenie metody Spaced w środowisko życia seniora.

Adresaci warsztatów 


Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:

Pielęgniarki

Opiekunowie

Psychologowie
Rehabilitanci

Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni
Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontakt 

Zaburzenia zachowania i radzenie sobie z agresją w ośrodkach opiekuńczych

Przestrzeń Snoezelen jest szczególnym miejscem umożliwiającym odmienne podejście terapeutyczne do seniorów, a w szczególności osób z chorobą Alzheimera i innymi rodzajami otępień.

Snoezelen to więcej niż tylko sala ‒ to filozofia dostarczająca wszystkim osobom interweniującym w śro- dowisku gerontologii narzędzia terapeutyczne, które wspierają dobrostan i komunikację oraz pozwalają utrzymać więź do końca życia.

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
Czas trwania: 2 dni
Maksymalna liczba uczestników: 14


Warsztaty pozwalające zrozumieć mechanizmy wywołujące i utrzymujące uciążliwe zachowania u osób z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami otępień, tak aby poprzez zdobycie umiejętności ich analizowania odpowiednio dostosowywać pracę zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

Praktyczne zrozumienie zaburzeń poznawczych charakterystyczne dla zespołów otępiennych oraz ich wpływu na funkcjonowanie w życiu codziennym. 

Poznanie zaburzeń zachowania występujących u osób z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami. 

Zdobycie wiedzy na temat czynników (oraz umiejętności ich rozpoznawania), które wywołują zaburzenia zachowania, wpływają na ich utrzymywanie się lub je nasilają (czynników związanych z seniorem, jego otoczeniem oraz z warunkami zewnętrznymi). 

Nauczenie się wykonywania analizy uciążliwego zachowania tak, aby wyodrębnić czynniki odpowiedzialne za jego utrzymywanie się. 

Znajomość technik terapeutycznych wpisujących się w pracę interdyscyplinarnego zespołu placówki opiekuńczej oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.
Wspieranie refleksji terapeutycznej zespołu placówki wokół indywidualnego planu opieki oraz działań skupionych na dobrostanie seniora z demencją.
Umiejętność zastosowania narzędzi ułatwiających analizę uciążliwych zachowań.
Umacnianie w zespole opiekuńczym dynamiki wsparcia i technik komunikacji dostosowanych do potrzeb osób z demencją: umiejętność dopasowania gestów, mowy i podejścia wspierających zawiązanie się pozytywnej relacji terapeutycznej pomiędzy osobą z demencją a jej opiekunem.

Zawartość warsztatów 


Życie z zaburzeniami poznawczymi: zrozumieć i odczuć codzienne doznania seniorów z otępieniem, by umiejętnie ich wspierać.
Uciążliwe zachowania: analiza.
Uciążliwe zachowania: strategie terapeutyczne.
Określenie planu terapeutycznego do zaprezentowanych przez zespół uciążliwych zachowań ich podopiecznych, omawianych podczas warsztatów.

Adresaci warsztatów 


Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:

Pielęgniarki

Opiekunowie

Psychologowie
Rehabilitanci

Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni
Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontaktOferta otwarta dla wszystkich osób pracujących z seniorami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi demencjami.
Czas trwania: 1 dzień


Warsztaty pozwalające zrozumieć mechanizmy wywołujące i utrzymujące uciążliwe zachowania uosób z chorobą Alzheimera oraz innymi rodzajami otępień. Kształtują umiejętność analizowania trudnych zachowań w celu wypracowania projektu terapeutycznego.

Rezultaty i korzyści z warsztatów

Praktyczne zrozumienie zaburzeń poznawczych charakterystyczne dla zespołów otępiennych oraz ich wpływu na funkcjonowanie w życiu codziennym. 

Poznanie zaburzeń zachowania występujących u osób z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami. 

Zdobycie wiedzy na temat czynników (oraz umiejętności ich rozpoznawania), które wywołują zaburzenia zachowania, wpływają na ich utrzymywanie się lub je nasilają (czynników związanych z seniorem, jego otoczeniem oraz z warunkami zewnętrznymi). 

Nauczenie się wykonywania analizy uciążliwego zachowania tak, aby wyodrębnić czynniki odpowiedzialne za jego utrzymywanie się. 

Znajomość technik terapeutycznych wpisujących się w pracę interdyscyplinarnego zespołu placówki opiekuńczej oraz umiejętność zastosowania ich w praktyce.

Zawartość warsztatów 


Życie z zaburzeniami poznawczymi: zrozumieć i odczuć codzienne doznania seniorów z otępieniem, by umiejętnie ich wspierać.
Uciążliwe zachowania: analiza.
Uciążliwe zachowania: strategie terapeutyczne.

Adresaci warsztatów 


Osoby zajmujące się seniorami z chorobą Alzheimera oraz innymi zespołami otępiennymi w placówkach opiekuńczo-terapeutycznych, w oddziałach rehabilitacyjnych oraz w środowisku domowym:
Pielęgniarki

Opiekunowie

Psychologowie
Rehabilitanci

Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni
Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontakt 

Symulator starzenia się Scenésens®: oddczuć, by lepiej zrozumieć

Symulator Scenésens® pozwala osobom pracującym z seniorami odczuć charakterystyczne dla sta- rzenia się ograniczenia motoryczne i sensoryczne. Poprzez to niezwykłe doświadczenie uczestnicy mają możliwość dostosować swoje praktyki, pracować z większą empatią i zrozumieniem.

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.
Czas trwania: 1 dzień
Maksymalna liczba uczestników: 14


Rezultaty i korzyści z warsztatów

Przeżycie oraz zrozumienie trudności sensorycznych i motorycznych przeżywanych na co dzień przez osoby starsze. 

Zrozumienie i odczucie zaburzeń widzenia, zdobycie umiejętności dostosowania swojego zachowania. 

Zrozumienie i odczucie zaburzeń słuchu.

Zwiększenie empatii wobec osób w podeszłym wieku.
Nabycie umiejętności dostosowania interakcji do potrzeb seniora.

Zawartość warsztatów 


Starzenie się motoryczne: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®. 

Odtworzenie sytuacji życia codziennego (przemieszczanie się, spożywanie posiłku, zmiana pozycji). 

Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką. 

Zaburzenia połykania. 
 Starzenie się oczu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®. 

Odtworzenie jaskry, zwyrodnienia plamki żółtej, zaćmy.
Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.
Starzenie się słuchu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
Odtworzenie głuchoty starczej, by lepiej zrozumieć i zdobyć umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do potrzeb seniora.
Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.

Adresaci warsztatów 


Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:

Pielęgniarki

Opiekunowie

Psychologowie
Rehabilitanci

Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni
Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontaktOferta otwarta dla wszystkich osób pracujących z seniorami dotkniętymi chorobą Alzheimera i innymi demencjami.
Czas trwania: 1 dzień


Rezultaty i korzyści z warsztatów

Przeżycie oraz zrozumienie trudności sensorycznych i motorycznych przeżywanych na co dzień przez osoby starsze. 

Zrozumienie i odczucie zaburzeń widzenia, zdobycie umiejętności dostosowania swojego zachowania. 

Zrozumienie i odczucie zaburzeń słuchu.

Zwiększenie empatii wobec osób w podeszłym wieku.
Nabycie umiejętności dostosowania interakcji do potrzeb seniora.

Zawartość warsztatów 


Starzenie się motoryczne: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®. 

Odtworzenie sytuacji życia codziennego (przemieszczanie się, spożywanie posiłku, zmiana pozycji). 

Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką. 

Zaburzenia połykania. 
 Starzenie się oczu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®. 

Odtworzenie jaskry, zwyrodnienia plamki żółtej, zaćmy.
Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.
Starzenie się słuchu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
Odtworzenie głuchoty starczej, by lepiej zrozumieć i zdobyć umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do potrzeb seniora.
Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.

Adresaci warsztatów 


Osoby mające codzienny kontakt z seniorami:

Rodziny
Pracownicy oddziałów szpitalnych i SOR
Pielęgniarki

Opiekunowie

Psychologowie
Rehabilitanci

Logopedzi
Lekarze
Terapeuci zajęciowi
Fizjoterapeuci
Pracownicy socjalni
Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontakttop
© 2017 Centrum Montessori Senior. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Więcej informacji

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.

Zamknij