Symulator Scenésens® pozwala osobom pracującym z seniorami odczuć charakterystyczne dla sta- rzenia się ograniczenia motoryczne i sensoryczne. Poprzez to niezwykłe doświadczenie uczestnicy mają możliwość dostosować swoje praktyki, pracować z większą empatią i zrozumieniem.

 

 

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Czas trwania: 1 dzień
Maksymalna liczba uczestników: 14

Rezultaty i korzyści z warsztatów

 • Przeżycie oraz zrozumienie trudności sensorycznych i motorycznych przeżywanych na co dzień przez osoby starsze.
 • Zrozumienie i odczucie zaburzeń widzenia, zdobycie umiejętności dostosowania swojego zachowania.
 • Zrozumienie i odczucie zaburzeń słuchu.
 • Zwiększenie empatii wobec osób w podeszłym wieku.
 • Nabycie umiejętności dostosowania interakcji do potrzeb seniora.

Zawartość warsztatów

 • Starzenie się motoryczne: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
 • Odtworzenie sytuacji życia codziennego (przemieszczanie się, spożywanie posiłku, zmiana pozycji).
 • Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.
 • Zaburzenia połykania. Starzenie się oczu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
 • Odtworzenie jaskry, zwyrodnienia plamki żółtej, zaćmy.
 • Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.
 • Starzenie się słuchu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
 • Odtworzenie głuchoty starczej, by lepiej zrozumieć i zdobyć umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do potrzeb seniora.
 • Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.

Adresaci warsztatów

Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:
 • Pielęgniarki
 • Opiekunowie
 • Psychologowie
 • Rehabilitanci
 • Lekarze
 • Terapeuci zajęciowi
 • Fizjoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontakt

Oferta dla instytucji. Zajęcia wykonywane są w placówce zamawiającej warsztaty dla swojego zespołu opiekuńczo-terapeutycznego.

Czas trwania: 1 dzień
Maksymalna liczba uczestników: 14

Rezultaty i korzyści z warsztatów

 • Przeżycie oraz zrozumienie trudności sensorycznych i motorycznych przeżywanych na co dzień przez osoby starsze.
 • Zrozumienie i odczucie zaburzeń widzenia, zdobycie umiejętności dostosowania swojego zachowania.
 • Zrozumienie i odczucie zaburzeń słuchu.
 • Zwiększenie empatii wobec osób w podeszłym wieku.
 • Nabycie umiejętności dostosowania interakcji do potrzeb seniora.

Zawartość warsztatów

 • Starzenie się motoryczne: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
 • Odtworzenie sytuacji życia codziennego (przemieszczanie się, spożywanie posiłku, zmiana pozycji).
 • Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.
 • Zaburzenia połykania. Starzenie się oczu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
 • Odtworzenie jaskry, zwyrodnienia plamki żółtej, zaćmy.
 • Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.
 • Starzenie się słuchu: teoria i praktyka z użyciem symulatora Scenésens®.
 • Odtworzenie głuchoty starczej, by lepiej zrozumieć i zdobyć umiejętność dopasowania sposobu komunikacji do potrzeb seniora.
 • Dyskusja o odczuciach i refleksji związanych z codzienną praktyką.

Adresaci warsztatów

Wszyscy członkowie zespołu terapeutyczno-opiekuńczego pracujący z seniorami w środowisku instytucjonalnym lub domowym:
 • Pielęgniarki
 • Opiekunowie
 • Psychologowie
 • Rehabilitanci
 • Lekarze
 • Terapeuci zajęciowi
 • Fizjoterapeuci
 • Pracownicy socjalni
 • Inne osoby uczestniczące w opiece nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.

Cena warsztatów:   prosimy o kontakt