Warsztaty z Metody Montessori dla
Seniorów z zaburzeniami poznawczymi

Certyfikacja podstawowa
Montessori Inspired Lifestyle®
13-14 października 2018 Warszawa

Nasze dwudniowe warsztaty skierowane są do wszystkich osób poszukujących nowych, skutecznych narzędzi do pracy z osobami żyjącymi z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami.

Metoda Montessori dla Seniorów proponuje nowe spojrzenie na demencję. Inspirując się myślą pedagogiczną Marii Montessori nie skupiamy się na deficytach a na zachowanych umiejętnościach.

Pokazujemy, jak zmienić otoczenie seniora i dostarczyć mu praktycznych narzędzi pomagających na nowo włączyć się w życie rodziny i społeczności. Tłumaczymy jak dzięki indywidualnie dostosowanym i ciekawie poprowadzonym zajęciom można wzmacniać poczucie własnej wartości i stymulować samodzielność. Analizujemy konkretne przypadki, pracujemy w grupach, dzielimy się doświadczeniami i czerpiemy z rozwiązań sprawdzonych w placówkach zagranicznych.

Uczestnicy szkolenia mają możliwość otrzymać certyfikat z Metody Montessori dla Seniorów uznany przez twórcę metody dr. Camerona Campa. Koszty certyfikacji wliczone są w cenę warsztatów.


Program Warsztatów Metody Montessori dla Seniorów z zaburzeniami poznawczymi
Certyfikacja Podstawowa
Montessori Inspired Lifestyle®

Dzień 1 (9:00-18:00) :

 • „Choroba otępienna” – stereotypy oraz ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania. Nihilizm terapeutyczny.
 • Zachowane umiejętności.
 • Mózg emocjonalny.
 • Pamięć proceduralna.
 • Od pedagogiki Marii Montessori do innej wizji opieki nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.
 • Tworzenie zajęć opartych na Metodzie Montessori dla Seniorów.

Dzień 2 (9:00-18:00):

 • Zbieranie informacji o upodobaniach, pragnieniach i preferencjach.
 • Dokonywanie oceny zachowanych umiejętności.
 • Sposoby na uciążliwe zachowania
 • Analiza otoczenie seniora i dostosowanie go do jego potrzeb.
 • Konstruowanie skutecznych protez poznawczych
 • Przygotowanie zajęć opartych o zasady Metody Montessori
 • Zjęcia grupowe – kółko dyskusyjne i kategoryzacja Montessori
 • Kółko czytelnicze Montessori

Informacje i zapisy: 

kontakt@centrum-montessori-senior.pl
Tel: 570 450 130