Warsztaty z Metody Montessori dla


Seniorów z zaburzeniami poznawczymi


Certyfikacja podstawowa


Montessori Inspired Lifestyle®


13-14 października 2018 Warszawa


Nasze dwudniowe warsztaty skierowane są do wszystkich osób poszukujących nowych, skutecznych narzędzi do pracy z osobami żyjącymi z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami.


Metoda Montessori dla Seniorów proponuje nowe spojrzenie na demencję. Inspirując się myślą pedagogiczną Marii Montessori nie skupiamy się na deficytach a na zachowanych umiejętnościach.


Pokazujemy, jak zmienić otoczenie seniora i dostarczyć mu praktycznych narzędzi pomagających na nowo włączyć się w życie rodziny i społeczności. Tłumaczymy jak dzięki indywidualnie dostosowanym i ciekawie poprowadzonym zajęciom można wzmacniać poczucie własnej wartości i stymulować samodzielność. Analizujemy konkretne przypadki, pracujemy w grupach, dzielimy się doświadczeniami i czerpiemy z rozwiązań sprawdzonych w placówkach zagranicznych.


Uczestnicy szkolenia mają możliwość otrzymać certyfikat z Metody Montessori dla Seniorów uznany przez twórcę metody dr. Camerona Campa. Koszty certyfikacji wliczone są w cenę warsztatów.


Informacje i zapisy: kontakt@centrum-montessori-senior.pl


Cena: 800 zł


Oferta promocyjna: dla osób, które zapiszą się na warsztaty do dnia 15.08.2018 cena wynosi 750 zł.

Program Warsztatów Metody Montessori dla Seniorów z zaburzeniami poznawczymi Certyfikacja Podstawowa


Montessori Inspired Lifestyle®


Dzien´ 1 (9:00-18:00) :


„Choroba otępienna” – stereotypy oraz ich wpływ na nasze emocje, myśli i sposób zachowania. Nihilizm terapeutyczny.


Zachowane umiejętności.


Mózg emocjonalny.


Pamięć proceduralna.


Od pedagogiki Marii Montessori do innej wizji opieki nad seniorami z zaburzeniami poznawczymi.


Tworzenie zajęć opartych na Metodzie Montessori dla Seniorów.


Dzien´ 2 (9:00-18:00):


Zbieranie informacji o upodobaniach, pragnieniach i preferencjach.


Dokonywanie oceny zachowanych umiejętności.


Sposoby na uciążliwe zachowania


Analiza otoczenie seniora i dostosowanie go do jego potrzeb.


Konstruowanie skutecznych protez poznawczych


Przygotowanie zajęć opartych o zasady Metody Montessori


Zjęcia grupowe – kółko dyskusyjne i kategoryzacja Montessori


Kółko czytelnicze Montessori