Formularz Rejestracji – Szkolenie dla WCPR 7-9.09.2021