Rozpoczęła się faza szczepień mieszkańców DPSów oraz najstarszych mieszkańców naszego kraju. Wśród nich są również osoby z zaburzeniami neuropoznawczymi (zwanymi też „demencją” lub „otępieniem”).

Pojawia się więc zagadnienie wyrażania zgody na zabiegi medyczne przez osoby żyjące z niepełnosprawnością poznawczą np. przez seniorów z chorobą Alzheimera.

Pamiętajmy, że podjęcie jakiejkolwiek czynności medycznej bez zgody pacjenta jest działaniem bezprawnym i stanowi naruszenie jego praw.

Francuzka Haute Autorité de Santé przypomina: niezależnie od stanu poznawczego, mamy obowiązek informować oraz konsultować starsze osoby w tematach dotyczących zgody na zabiegi medyczne. Łatwo o tym zapomnieć, ale odmowa leczenia jest podstawowym prawem każdego człowieka.

Aby ułatwić włączenie osób z chorobą Alzheimera w podejmowanie decyzji o szczepieniu chcieliśmy Wam udostępnić narzędzie wypracowane przez naszego francuskiego partnera Montessori Lifestyle AGetD. Wypróbowane z sukcesem wśród mieszkańców domów opieki pomaga im zakomunikować swój wybór a nam pozwala wspierać ich zgodnie z kluczowymi wartościami Marii Montessori: szacunkiem, godnością i równością.

W razie potrzeby zachęcamy do dostosowywania tego narzędzia by pomagało seniorom w dokonywaniu wyboru również w innych sytuacjach wyrażania zgody na zabiegi medyczne.

Ogromnie dziękujemy Florence Legrand za stworzenie tej pomocy oraz tak hojne podzielenie się nim z innymi!

PLIK PDF do pobrania tutaj